For å kunne restaurere båter må vi ha et passende tilholdssted, og så langt har vi holdt til i en gammel fabrikkbygning på Sør-Reime. Tidligere ble det produsert fjøsvinduer i betong i bygget, men nå brukes det til bygging og restaurering av eldre båter.

 

Fabrikken

 

Vi må jo plassere båten et sted hvor vi kan jobbe med den …….

Snekka

En gammel snekke som ble pusset opp og senere solgt til inntekt for Kystlaget.

error: Content is protected !!