I og med at Kystlaget sammen med Hå kommune satser på å få etablert et Kystultursenter i havnen vil det meste av denne aktiviteten være omtalt under «Kystkultursenter» i menyen til venstre.

Bildene viser noe av tomten til det tidligere planlagte Kystkultursenteret.

Fra utstikkeren
(Foto: Hans Utne)

Litt nærmere, med zoom ….. 

Full zoom
(Foto: Hans Utne)

Tusenårsmerket kan såvidt skimtes oppe på åskammen til høyre.

error: Content is protected !!