Obrestad fyr

Obrestad fyr stammer opprinnelig fra 1873, og ble satt opp i granitt. Fra rundt hundreårsskiftet og frem til slutten på 60-tallet ble de andre bygningene satt opp på området rundt fyret.

I 1991 ble så fyret helautomatisert og fraflyttet, før det i 1998 ble fredet etter «Lov om kulturminner». Hå kommune kjøpte deretter fyret fra Kystverket 11. juni 2006, og idag er fyrbygningen etablert som museum.

Du kan lese mer om overtakelsen av fyret i 2006 på Kystverkets nettside.

 

Obrestad fyr fra NV

Fyret sett fra «sjøsiden» – fra nordvest.


 

Møtelokale med fyret i bakgrunnen

(Foto: Hans Utne)

Her er fyret sett fra motsatt side – fra sørøst.

Huset i forgrunnen disponeres av Kystlaget som kurs- og møtelokale, samt verksted.

 

error: Content is protected !!