Lederen 2008

2008 er i ferd med å ebbe ut, nok et år med stor aktivitet. Medlemstallet fortsetter å øke. Vi har nå snart 160 medlemmer. Det er ne gledelig utvikling for oss.

Aktiviteten i Kystlaget har dette året også vært stor både med båtbygging og tauarbeid, men også når det gjelder folk som ønsker å ta Båtførerprøven. Dett er kurs som er høyst aktuelle for tiden nå som det skal bli påbudt med Båtførerbevis. Kystlaget har allerede stor etterspørsel etter denne type kurs, og vi vil fortsette med slike utover våren 2009.

Det ser nå ut til at Hå kommune kan starte byggingen av utstillingslokalet for Giggen etter Ingermanland’s forlis i 1842 som skal stå ved Kvassheim fyr.

Dermed vil Giggen få sin rettmessige plass der folk kan komme å se den. Her har Kystlaget lovet å stille med noe dugnadsarbeid mot at vi får selge boken om Ingermanland’s forlis der. Eller er deltakelse på andres arrangement svært viktig for Kystlaget. Det er der vi kan og får lov til å vise folk hvem vi er, og hva vi driver på med. På slike arrangement er vi avhengige av at medlemmene hjelper oss. Slik som det har vært frem til nå, har det ofte vært de samme medlemmene som stiller opp. Dette er vi veldig glade for, men det kan fort bli for mye for noen. Vi ser gjernet at også andre medlemmer som kan tenke seg å bli med på dette tar kontakt med noen i styret.

Hvordan går det med Kystkultursenteret i Obrestad havn? Her det det bare å konstatere at Riksantikvaren har et avgjørende ord om å gi dispensasjon til å bygge i Obrestad havn. Vi må bare være tålmodige og håpe på en positiv avgjørelse.

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer for den innsatsen som gjøres på alle området i Kystlaget, og jeg håper det kan fortsette også inn i fremtiden. Jeg vil og takke Hå kommune, Jæremuséet, Hå gamle prestegard og alle andre foreninger og lag som vi har samarbeid med og jeg håper at dette samarbeidet vil fortsette.

Olav Obrestad

error: Content is protected !!