Her holder vi til:

Kysthuset, Obrestad fyr


Obrestad havn


Sør-Reime – Båtverksted


Hognestad – Tidligere motorverksted
November 2022: Fraflyttes innen kort tid …

error: Content is protected !!